ΕΕΟΟΓΕΚ | Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H ΕΕΟΟΓΕΚ περιλαμβάνεται στην λίστα των ερευνητικών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας (ESMO), τις οποίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links: General research groups και Cancer research groups

Άλλοι σύνδεσμοι: http://en.uoa.gr/ και http://www.uoa.gr/

Συμπόσιο Ογκο-Νεφρολογίας

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 1o Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συμπόσιο στην Ογκο-Νεφρολογία, η ανάγκη του οποίου προέκυψε από την ταυτόχρονη και μεγάλη αύξηση της συχνότητας των νεφροπαθειών και των καρκίνων στον πληθυσμό λόγω κοινών παραγόντων κινδύνου. Έτσι, συχνά οι ασθενείς με καρκίνο έχουν χρόνια νεφρική νόσο, ενώ και ο καρκίνος ο ίδιος ή η αντικαρκινική θεραπεία μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον νεφρό.

Οι γνωστές δυσκολίες και περιορισμοί λόγω της πανδημίας του COVID-19 είχαν επιπτώσεις στον προγραμματισμό του Συμποσίου. Έτσι, από μια ζωντανή εκδήλωση που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 25-26 Απριλίου, το Συμπόσιο τελικά συμπτύχθηκε σε μία ημέρα και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.

Παρ’ ότι για φέτος ο SARS-CoV-2 μας κράτησε μακριά, δεν πιστεύουμε ότι θα μας εμποδίσει να επιτύχουμε τους στόχους του Συμποσίου, που είναι, για μεν τους νεφρολόγους, ο εμπλουτισμός των γνώσεων τους στη βασική βιολογία του καρκίνου και στις πιθανές οξείες ή χρόνιες νεφρικές επιπλοκές από την αντικαρκινική θεραπεία, για δε τους ογκολόγους, η κατανόηση της παθοφυσιολογίας των νεφρικών βλαβών και του τρόπου προσαρμογής των θεραπευτικών τους σχημάτων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των νεφρολογικών επιπλοκών. Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νέου αυτού πεδίου της Ογκο-Νεφρολογίας, προσκαλέσαμε καταξιωμένους συναδέλφους με γνώσεις και εκπαιδευτική εμπειρία να μας ενημερώσουν για τα νεότερα δεδομένα και τις ορθές πρακτικές της φροντίδας ογκολογικών ασθενών με οξέα ή χρόνια νεφρολογικά προβλήματα.

Ελπίζουμε αυτό το Συμπόσιο να αποτελέσει ένα νέο ορόσημο δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων, που θα οπλίσει την Νεφρολογική και Ογκολογική κοινότητα με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πασχόντων με καρκίνο και νεφροπάθειες ασθενών μας. Η συμμετοχή σας είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μας γόνιμος και παραγωγικός.

Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής.

Πρόγραμμα 

Τι είναι η ΕΕΟΟΓΕΚ

Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) είναι μια Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα (νομική υπόσταση: αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία), η οποία ιδρύθηκε από Ουρολόγους και Παθολόγους - Ογκολόγους με επικεντρωμένη ερευνητική δραστηριότητα στον Καρκίνο του Ουροποιογεννητικού συστήματος.

Η ίδρυσή της είναι αποτέλεσμα της βαθιάς πεποίθησης των Ιδρυτικών της μελών ότι οι καρκίνοι του ουροποιογεννητικού συστήματος (όπως άλλωστε επιτάσσουν οι σύγχρονες αρχές της αντιμετώπισης όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων) αποτελούν ιδανικό μοντέλο συνεργασίας πολλών ειδικών για την βέλτιστη αντιμετώπιση των πασχόντων από τέτοια νεοπλάσματα.

Συνέχεια...

Σκοποί της ΕΕΟΟΓΕΚ

Οι σκοποί της ΕΕΟΟΓΕΚ, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Ομάδος είναι:

• Η διεξαγωγή και προώθηση κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο, στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, την δημοσιοποίηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής

• Η ενίσχυση της συνεργασίας όλων των ειδικών που εμπλέκονται στην έρευνα, διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο

• Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, ως προς την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του Ουροποιογεννητικού Συστήματος και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Συνέχεια...

Τρόποι Συμμετοχής

Μέλη της ΕΕΟΟΓΕΚ μπορούν να είναι ιατροί αλλά και άλλοι επιστήμονες με ιδιαίτερη επικέντρωση και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ασθενών με Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο ή στην διεξαγωγή κλινικής και βασικής έρευνας στο αντικείμενο αυτό.

Το κάθε μέλος πρέπει να δραστηριοποιείται σε ένα τουλάχιστον ερευνητικό η κλινικό κέντρο, δημόσιο η ιδιωτικό, το οποίο να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας. Η σχέση μέλους-κέντρου είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την συμμετοχή στην Εταιρεία.

Συνέχεια...