2η Ενότητα – Καρκίνος Ουροθηλίου

2η Ενότητα – Καρκίνος Ουροθηλίου

Καρκίνος Ουροθηλίου

Την 23η Μαρτίου  2015, στο Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου διεξήχθη το 2ο Μάθημα με θέμα «Καρκίνος Ουροθηλίου » του ετήσιου κύκλου διαδραστικών μαθημάτων που διοργανώνει η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) με θέματα ουροποιογεννητικού καρκίνου. Τα μαθήματα διεξάγονται με την συνεργασία της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) υπό την αιγίδα της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ).

Η εκδήλωση μοριοδοτήθηκε με 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη. Το μάθημα, τρίωρης διάρκειας, περιλάμβανε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκε  από την κο Χρήστο Κυράτσα, Ουρολόγο,  ένα περιστατικό σχετιζόμενο  με τον: «Μυοδιηθητικό Καρκίνο Ουροδόχου Κύστεως »  και στη δεύτερη  ενότητα αντίστοιχα παρουσιάστηκε από την κα Σταματοπούλου Σοφία, Παθολόγο-Ογκολόγο,  περιστατικό με θέμα: «προχωρημένη Νόσος – Καρκίνος Ουροθηλίου » . Στη συνέχεια ακολουθήσε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση με την συμμετοχή των συμμετεχόντων και των προσκεκλημένων σχολιαστών κκ Κ. Ντούμα, Ουρολόγου, Συντονιστή Δ/ντή Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκ. Γ. Γεννηματάς, Γ.Πισσάκα Ακτινοθεραπευτού Ογκολόγου, Συντονιστή Δ/ντή Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος Νοσοκ. ΠΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  και Χ.Παπαδημτρίου, Παθολόγου Ογκολόγου, Αναπλ. Καθηγητή ΕΚΠΑ , Δ/ντή Ογκολογικής Μονάδας Αρεταιείου Νοσοκομείου.

Ο διαδραστικός χαρακτήρας του μαθήματος  είχε σαν αποτέλεσμα την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές στα διάφορα κέντρα του ελληνικού χώρου στον καρκίνο του όρχεος.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στα 30 άτομα (Ακολουθεί πίνακας κατανομής*) . Η παρουσία των νέων συναδέλφων, τόσο ογκολόγων όσο ουρολόγων και ακτινοθεραπευτών  ήταν δυναμική, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και την διάθεση των ειδικών αυτών για τέτοιου είδους δράσεις που προάγουν την συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΕΟΟΓΕΚ κάλυψε σε αυτήν την ενότητα τα έξοδα μετακίνησης κι διανυκτέρευσης τριών συναδέλφων από κέντρα εκτός Αττικής και ευελπιστούμε στις επόμενες ενότητες να αυξηθεί ο αριθμός αυτός . 

Το επόμενο μάθημα με θέμα «Καρκίνος Προστάτη » προβλέπεται να διεξαχθεί τον Μάιο. Θα συνεχίσουμε μαζί με την ΟΝΕΟ να στοχεύουμε στην συνεχή βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων και στην μαζικότερη συμμετοχή, κυρίως των νέων συναδέλφων, καθώς σε αυτούς βασίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας της συγκεκριμένης δράσης.

 

*Πίνακας κατανομής συμμετεχόντων :

Παθολόγοι- Ογκολόγοι 12
Ουρολόγοι 5
Ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας 5
Ειδικευόμενοι Ουρολογίας 1
Ακτινοθεραπευτές: 6
Ειδικευόμενοι ακτινοθεραπευτές 1
Παρακολούθησαν συνολικά 30 άτομα

 

Ομιλητές 2
Σχολιαστές 3
Συντονιστές 2

Γενικό σύνολο : 37  άτομα

 

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ουροθηλιου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 23 μαρτιου 2015

 ΩΡΑ : 17:00 Μ.Μ 20:00 Μ.Μ

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 76 ΑΘΗΝΑ , 115 28

 

                          ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-18:30       Ενότητα 1«ΜΥΟΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ»
Χρήστος Κυράτσας : Ουρολόγος , Επιμελητής ΙAΣΩ  GENERAL

18:30-18:40       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

18:45-20:00      Ενότητα 2 «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ –ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟΥ»

Σταματοπούλου Σοφία ,Παθολόγος –Ογκολόγος , Metropolitan
 

 

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ε Σ  :

Αριστοτέλης Μπάμιας : Παθολόγος- Ογκολόγος , Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής,

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Θεραπευτική Κλινική, ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 Αθανάσιος Παπατσώρης  : Χειρουργός-Ουρολόγος , Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ , Σισμανόγλειο

 

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ε Σ :

Κωνσταντίνος Ντούμας: Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς .

Γεώργιος Πισσάκας  : Δ/ντής Β Άκτινοθεραπευτικού Τμήματος ΕΚΠΑ

Χρήστος Παπαδημητρίου  : Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Αρεταιείου Νοσοκομείου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ( ΕΕΟΟΓΕΚ) :

Έβρου 89, ΓΟΥΔΙ 115-27 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΤΗΛ./ΦΑΞ.: 210 7777791 , email eeogek@yahoo.gr . url www.hgucg.gr

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS χορηγούνται 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits ).