3η Ενότητα – Καρκίνος Νεφρού

3η Ενότητα – Καρκίνος Νεφρού

Καρκίνος Νεφρού

Την 22η Ιουνίου  2015, στο Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου διεξήχθη το 3ο Μάθημα με θέμα «Καρκίνος Νεφρού » του ετήσιου κύκλου διαδραστικών μαθημάτων που διοργανώνει η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) με θέματα ουροποιογεννητικού καρκίνου. Τα μαθήματα διεξάγονται με τη συνεργασία της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) υπό την αιγίδα της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ). Η εκδήλωση μοριοδοτήθηκε με 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη. Το μάθημα, τρίωρης διάρκειας, περιλάμβανε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκε  από τoν κ. Παναγιώτη Μήτσο, Ειδικευόμενο Ουρολόγο,  ένα περιστατικό σχετιζόμενο  με την: «Χειρουργική θεραπεία ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού»  και στη δεύτερη  ενότητα αντίστοιχα παρουσιάστηκε από την κα Μαρία Λύκκα Ειδικευόμενη, Παθολόγο-Ογκολόγο, περιστατικό με θέμα: «Συστηματική θεραπεία ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού». Στο συγκεκριμένο μάθημα είχαμε και τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθηγητή Ουρολογίας του Παν. Αθηνών κ. Διονύσιο Μητρόπουλο, ο οποίος έδωσε  stateoftheart διάλεξη με θέμα: «Ο ρόλος του Ουρολόγου στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού».

 

Στη συνέχεια ακολουθήσε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση με την συμβολή των  συμμετεχόντων και των προσκεκλημένων σχολιαστών: κ. Κωνσταντίνο Στραβοδήμο,  Αναπληρωτή Καθηγητή Ουρολογίας Παν. Αθηνών και την κα Δανάη Δαλιάνη,  Παθολόγο Ογκολόγο, Δ/ντρια Ογκολογικής Κλινικής, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.  Το συντονισμό ανέλαβαν οι κ.κ Αριστοτέλης Μπάμιας, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών και  Αθανάσιος  Δελλής, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν. Αθηνών.

Ο διαδραστικός χαρακτήρας του μαθήματος  είχε σαν αποτέλεσμα την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές στα διάφορα κέντρα του ελληνικού χώρου στον καρκίνο του νεφρού .

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στα 28 άτομα (Ακολουθεί πίνακας κατανομής*). Η παρουσία των νέων συναδέλφων, τόσο ογκολόγων όσο ουρολόγων ήταν δυναμική, γεγονός το οποίο καταδεικνύει για άλλη μια φορά τη διάθεση των νέων συναδέλφων για τέτοιου είδους δράσεις που προάγουν την συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Η ΕΕΟΟΓΕΚ κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης κι διανυκτέρευσης δυο συναδέλφων από κέντρα εκτός Αττικής και ευελπιστούμε στις επόμενες ενότητες να αυξηθεί ο αριθμός αυτός.

Το επόμενο μάθημα με θέμα «Καρκίνος Προστάτη» προβλέπεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2015. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κκ Τσουκαλά και Βούλγαρη για την βοηθειά τους στην διοργάνωση του μαθήματος και την ΕΟΠΕ για την αιγίδα την οποία προσέφερε. Θα συνεχίσουμε μαζί με την ΟΝΕΟ να στοχεύουμε στην συνεχή βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων και στην μαζικότερη συμμετοχή, κυρίως των νέων συναδέλφων, καθώς σε αυτούς βασίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας της συγκεκριμένης δράσης.

*Πίνακας κατανομής συμμετεχόντων :

 

Παθολόγοι- Ογκολόγοι 10 ( δέκα)
Ουρολόγοι 9 (εννέα)
Ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας 2 ( δύο)
Ειδικευόμενοι Ουρολογίας 5 (πέντε)
Νοσηλευτής 1 (ένα)
Καρδιολόγος 1 ( ένα)
Παρακολούθησαν συνολικά 28 άτομα ( είκοσι – οκτώ)

 

Ομιλητές 3 ( τρείς )
Σχολιαστές 2 ( δύο)
Συντονιστές 2 ( δύο )

 Γενικό σύνολο : 35  άτομα ( τριάντα – πέντε )

 

Μαθημα 3ο

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ νεφρου »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ιουνιου 2015

ΩΡΑ : 17:00 Μ.Μ 20:00 Μ.Μ

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 76 ΑΘΗΝΑ , 115 28

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-18:00     «Χειρουργική θεραπεία ασθενούς με μεταστατικό  καρκίνο νεφρού»
Παναγιώτης Μήτσος: Ειδικευόμενος   Ουρολογίας Α’ Πανεπιστημιακή  Ουρολογική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

18:00-18:30    Stateoftheart lecture
 «Ο ρόλος του Ουρολόγου στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού»
Διονύσιος Μητρόπουλος : Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

18:30-18:45     Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

18:45-20:00    «Συστηματική θεραπεία ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού»
Μαρία Λύκκα: Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Θεραπευτική Κλινική ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ε Σ  :

Αριστοτέλης Μπάμιας : Παθολόγος- Ογκολόγος , Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεραπευτική Κλινική, ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 Αθανάσιος Δελλής :  Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,  Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική,
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο

 

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ε Σ :

Κωνσταντίνος Στραβοδήμος  :  Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ,
Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

Δανάη Δαλιάνη :  Παθολόγος Ογκολόγος , τ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Τέξας, Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson
Δ/ντρια Ογκολογικής Κλινικής, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ( ΕΕΟΟΓΕΚ) :

Έβρου 89, ΓΟΥΔΙ 115-27 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΤΗΛ./ΦΑΞ.: 210 7777791 , email eeogek@yahoo.gr . url www.hgucg.gr

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS χορηγούνται 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits ).