Επιστημονική Εκδήλωση για τον Καρκίνο του Νεφρού

Επιστημονική Εκδήλωση για τον Καρκίνο του Νεφρού

Invitation_Kidney_1

 

Invitation_Kidney_2

 

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση