ISO 9001

ISO 9001

Η λειτουργία της ΕΕΟΟΓΕΚ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 [el/en].

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕΟΟΓΕΚ, με ιδιαίτερη επικέντρωση και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ασθενών με Ουρογεννητικό καρκίνο ή στη διεξαγωγή κλινικής έρευνας στο αντικείμενο αυτό. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

  • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΕΟΟΓΕΚ, προστατεύοντας, εκτός των άλλων, τα προσωπικά τους δεδομένα με τη τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΟΟΓΕΚ.
  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του. Η επίτευξη των παραπάνω εξασφαλίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
  • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα Συμβούλια Ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
  • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των «πελατών» και η μέτρηση της ικανοποίησής τους.
  • Η συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου συνεργασίας με συμβαλλόμενους όπως αυτοί που ορίζονται μέσα από τις διαδικασίες της ΕΕΟΟΓΕΚ.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΟΟΓΕΚ.
  • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Η Διοικούσα Επιτροπή