Καρκίνος Νεφρού

Καρκίνος Νεφρού

Ο καρκίνος νεφρού είναι ένας κακοήθης όγκος που αναπτύσσεται  σε διάφορα τμήματα του νεφρού. Είναι μια ετερογενής νόσος και ο πλέον αδρός διαχωρισμός είναι στο κλασσικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα που αναπτύσσεται σχετικά περιφερικά, στο τμήμα του νεφρού που γίνεται η παραγωγή των ούρων και στο καρκίνωμα της νεφρικής πυέλου, η οποία είναι το τμήμα της αποχέτευσης των ούρων και βρίσκεται κεντρικά. Οι όγκοι της νεφρικής πυέλου έχουν σημαντικές ομοιότητες με τους όγκους που αναπτύσ-σονται στους ουρητήρες η στην ουροδόχο κύστη και περισσότερες πληροφορίες γι αυτούς θα βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα μας. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

Σε πολλές περιπτώσεις ο καρκίνος του νεφρού εντοπίζεται όταν ακόμη είναι σε αρχικά στάδια. Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική εξαίρεση επιτυγχάνει την ίαση στην πλειοψηφία των ασθενών. Όταν η νόσος βρίσκεται σε όργανα έξω από το νεφρό, τότε στην αντιμετώπιση χρησιμοποιείται η συστηματική θεραπεία, δηλαδή φάρμακα που δίνονται είτε από του στόματος, είτε ενδοφλέβια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η χειρουργική θεραπεία δεν μπορεί να ωφελήσει πολλούς ασθενείς. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην συστηματική θεραπεία του καρκίνου του νεφρού τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική και στηρίζεται στην χρήση μιας σχετικά νέας κατηγορίας φαρμάκων που “στοχεύουν” συγκεκριμένες λειτουργίες του καρκινικού κυττάρου, γι αυτό και ονομάζονταιστοχευμένες θεραπείες.

Αγγειογένεση – ο σημαντικότερος θεραπευτικός στόχος στον καρκίνο του νεφρού

Όλοι οι όγκοι χρειάζονται το «προσωπικό» τους αγγειακό δίκτυο, δηλαδή ένα σύνολο αγγείων που τροφοδοτεί με αίμα αποκλειστικά τον όγκο, προκειμένου να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Η διαδικασία της δημιουργίας αυτού του δικτύου ονομάζεται αγγειογένεση.

Παρ’ ότι, όπως αναφέρθηκε, η αγγειογένεση είναι απαραίτητη για κάθε όγκο, στον καρκίνο του νεφρού, είναι πολύ πιο σημαντική, τόσο για την δημιουργία του αρχικού όγκου, όσο και για την μετέπειτα εξέλιξή του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα γονίδιο που ελέγχει την δραστηριότητα της αγγειογένεσης δεν λειτουργεί στους περισσότερους καρκίνους του νεφρού. Έτσι, το αγγειακό δίκτυο του όγκου πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του όγκου, αλλά και την δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για μεταστάσεις.

Τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργήθηκαν φάρμακα, τα οποία αναστέλλουν την αγγειογένεση. Η δράση τους έχει σαν αποτέλεσμα την υποστροφή του αγγειακού δικτύου του όγκου και την αναστολή της ανάπτυξής του. Τέτοια φάρμακα χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλά νεοπλάσματα, αλλά ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες εφαρμογές τους, αφού η χρήση τους βελτίωσε εντυπωσιακά τα όποια αποτελέσματα είχαν παλιότερες θεραπείες.

 

kidney-cancer