Κλινικές Μελέτες

Κλινικές Μελέτες

Οι πρόοδοι στην αντιμετώπιση του ουρο-γεννητικού καρκίνου, όπως και άλλων νεοπλασμάτων επιτυγχάνονται με την μελέτη νέων φαρμάκων στα πλαίσια κλινικών μελετών. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται με αυστηρά ελεγχόμενους κανόνες, οι οποίοι έχουν θεσπισθεί και εφαρμόζονται διεθνώς με σκοπό την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων, της τήρησης της ανωνυμίας τους αλλά και την εξαγωγή των πλέον ασφαλών και επιστημονικά τεκμηριωμένων συμπερασμάτων για την ασφάλεια και την δραστικότητα των φαρμάκων που μελετώνται. Η συμμετοχή ενός κέντρου σε κλινικές μελέτες γίνεται μετά από αξιολόγηση που εξασφαλίζει ότι το κέντρο έχει την απαιτούμενη ποιότητα από άποψη υποδομής και προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διεξαγωγής των μελετών αυτών.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 (παρ. 1) του ΦΕΚ 390/21-2-2013: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), παράλληλα με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, οφείλει να έχει και ερευνητικό υπόβαθρο (κατάλληλη υποδομή και προσανατολισμό) για την άρτια διεξαγωγή κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων στις αντίστοιχες δομές υγείας, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ιατρικής φροντίδας των ασθενών». Αποτελεί βαθιά πεποίθηση της Ομάδος μας ότι η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών μας σε κλινικές μελέτες αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η προώθηση και διεξαγωγή κλινικής και βασικής έρευνας στον ουρο-γεννητικό καρκίνο αποτελούν βασικούς σκοπούς της ίδρυσής της..

Πολλά κέντρα στην Ελλάδα συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών που αφορούν σε αρρώστους με καρκίνο του ουρο-γεννητικού συστήματος (καρκίνοι προστάτη, νεφρού, ουροθηλίου, όρχεως, πέους). Στα πλαίσια των σκοπών της η ΕΕΟΟΓΕΚ προσφέρει την ιστοσελίδα της σαν πλατφόρμα επικοινωνίας σε όσους ερευνητές επιθυμούν να ανακοινώσουν μελέτες στον ουρο-γεννητικό καρκίνο που διεξάγονται στα κέντρα τους.

Εάν σας παρακολουθεί ήδη ιατρός, αυτός είναι στην καλύτερη θέση για να σας ενημερώσει για την αξία των κλινικών μελετών και να συζητήσει μαζί σας τη συμμετοχή σας σε κάποια από αυτές.

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες

Γιατί να συμμετάσχω σε κλινική μελέτη ?

Η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα και εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο, που καθορίζεται στο κλινικό πρωτόκολλο. Στις κλινικές μελέτες εξασφαλίζεται

1.      Η παροχή σύγχρονης θεραπείας χωρίς κόστος για τον άρρωστο και κανένα επί πλέον κόστος για τον ασφαλιστικό του φορέα

2.      Η δυνατότητα να λάβει τις πιο σύγχρονες και ελπιδοφόρες θεραπείες, πριν ακόμα αυτές γίνουν διαθέσιμες.

3.      Η δυνατότητα να λάβει θεραπείες πέρα από τις ήδη διαθέσιμες, ιδίως όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, όπως συνέβαινε πριν από λίγα μόλις χρόνια και στον καρκίνο του νεφρού

4.      Η δυνατότητα να υποβληθεί δωρεάν σε σύγχρονο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο π.χ. κυτταρογενετικές εξετάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν θέλω να συμμετέχω σε κλινική μελέτη?

Η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη είναι απολύτως ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ. Οι θεράποντες ιατροί σας παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα ανεξάρτητα  από την συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη. Η συμμετοχή σε κλινική μελέτη προτείνεται μόνο εάν αυτή είναι πράγματι η καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση της νόσου και μετά από πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση των αρρώστων

Πως μπορώ να ενημερωθώ αν στην Ελλάδα διεξάγεται κλινική μελέτη που είναι κατάλληλη για την περίπτωση μου  ?

Ο θεράπων ιατρός σας είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να αποφασίσει αν η συμμετοχή σας σε μια μελέτη είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή για το πρόβλημά σας. Ενδεχομένως το κέντρο που παρακολουθείσθε να συμμετέχει ήδη σε κάποια μελέτη κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού, στο πεδίο της ιστοσελίδας μας «Έρευνα-Κλινικές Μελέτες στον Ελληνικό χώρο» μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους γιατρούς του κέντρου που διεξάγεται η μελέτη που σας ενδιαφέρει. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε για το ίδιο θέμα ηλεκτρονικά με την Ομάδα μας (eeogek@yahoo.gr).

Πως μπορώ να συμμετάσχω σε μια μελέτη?

Η πιθανότητα συμμετοχής σας σε μια κλινική μελέτη συζητείται διεξοδικά με τον υπεύθυνο ερευνητή του κέντρου στο οποίο διεξάγεται η μελέτη, ο οποίος εκτιμά εάν πληρούνται τα κριτήρια για να μπορείτε να συμπεριληφθείτε στην μελέτη. Τα κριτήρια αυτά, όπως και η θεραπεία και η παρακολούθηση σας, εφ’ όσον συμμετάσχετε στην μελέτη, κατά κανόνα καθορίζονται αυστηρά από το πρωτόκολλο της μελέτης και όχι από τους ερευνητέςκαι δεν υπάρχει δυνατότητα απόκλισης από αυτά. Εσείς, όμως, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε την συμμετοχή σας στην μελέτη οποτεδήποτε το αποφασίσετε. Στην περίπτωση αυτή η θεραπεία που λαμβάνατε και η παρακολούθησή σας στα πλαίσια της μελέτης διακόπτεται και θα συνεχισθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις κείμενες διεθνείς οδηγίες, χωρίς η απόφασή σας να αποχωρήσετε από την μελέτη να έχει καμμία επίπτωση στην περαιτέρω αντιμετώπισή σας.