Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2013-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Αριστοτέλης Μπάμιας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχαήλ Χρυσοφός
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κωνσταντίνος Στραβοδήμος
ΤΑΜΙΑΣ:Αθανάσιος Παπατσώρης
ΜΕΛΗ:Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Χαράλαμπος Ανδρεάδης
Ελένη Ευσταθίου
Διονύσιος Μητρόπουλος
Κωνσταντίνος Παπαζήσης

2015-2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αριστοτέλης Μπάμιας
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχαήλ Χρυσοφός
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κωνσταντίνος Στραβοδήμος
ΤΑΜΙΑΣ:Αθανάσιος Παπατσώρης
ΜΕΛΗ:Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Ανδρέας Σκολαρίκος
Βασίλειος Κουλουλίας
Διονύσιος Μητρόπουλος
Κωνσταντίνος Παπαζήσης