Τι είναι η ΕΕΟΟΓΕΚ

Τι είναι η ΕΕΟΟΓΕΚ

Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) είναι μια Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα (νομική υπόσταση: αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία), η οποία ιδρύθηκε από Ουρολόγους και Παθολόγους – Ογκολόγους με επικεντρωμένη ερευνητική δραστηριότητα στον Καρκίνο του Ουροποιογεννητικού συστήματος.

Η ίδρυσή της είναι αποτέλεσμα της βαθιάς πεποίθησης των Ιδρυτικών της μελών ότι οι καρκίνοι του ουροποιογεννητικού συστήματος (όπως άλλωστε επιτάσσουν οι σύγχρονες αρχές της αντιμετώπισης όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων) αποτελούν ιδανικό μοντέλο συνεργασίας πολλών ειδικών για την βέλτιστη αντιμετώπιση των πασχόντων από τέτοια νεοπλάσματα. Τα Ιδρυτικά μέλη εκπροσωπούν κέντρα του Ελλαδικού χώρου με μακροχρόνια συνεργασία στην αντιμετώπιση και την έρευνα του Ουρο-Γεννητικού καρκίνου. Η συνεργασία αυτή υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική με σημαντικές δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά υψηλού δείκτη εμβέλειας (J Clin Oncol; Eur Urol; Ann Oncol; Cancer; Pharmacogenomics; J Urol; Urology etc).

Επιδίωξη της ΕΕΟΟΓΕΚ είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με κάθε κέντρο, το οποίο ενδιαφέρεται να προάγει την αντιμετώπιση και την έρευνα του Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου. Τα μέλη της Ομάδος μπορεί να είναι επιστήμονες από κάθε κλινικό και ερευνητικό πεδίο που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση και την έρευνα του Ουρο-γεννητικού καρκίνου. Πιστεύουμε έτσι πως θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασίες του Ουροποιογεννητικού Συστήματος και στην περαιτέρω ανάδειξη του Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού, το οποίο ήδη κατέχει περίοπτη θέση διεθνώς.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ΕΕΟΟΓΕΚ δεν αποτελεί Επιστημονική Εταιρεία η Σωματείο με την έννοια της εκπροσώπησης αντικειμένων η ειδικοτήτων. Αντίθετα, έχουμε θέσει όλες μας τις δυνάμεις στην διάθεση κάθε τέτοιου θεσμικού φορέα προκειμένου να συνεισφέρουμε στους σκοπούς του, επειδή πιστεύουμε ότι μόνο με την στενή συνεργασία όλων όσων επιδιώκουν την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την μεγαλύτερη υπηρεσία σε καιρούς δύσκολους για την χώρα μας