Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος νεφρού

PRINCIPAL

PRospectIve ObservatioNal Study of real World Treatment Patterns and Treatment OutComes In PAtients with Advanced or Metastatic Renal CelL Carcinoma Receiving pazopanib

Πρόκειται για μια διεθνή μελέτη, η οποία σκοπεύει να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χορήγησης και τα αποτελέσματα θεραπείας ασθενών με καρκίνο νεφρού που λαμβάνουν σαν πρώτη αντιμετώπιση το φάρμακο pazopanib. Το φάρμακο αυτό είναι ένας αντι-αγγειογενετικός παράγων, είναι εγκεκριμένο στην χώρα μας (όπως και στις περισσότερες χώρες διεθνώς) για τον καρκίνο του νεφρού και ήδη χορηγείται σε πολλούς Έλληνες ασθενείς. Ο σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει στοιχεία της καθημερινής ιατρικής πρακτικής, όσον αφορά την χρήση αυτού του φαρμάκου.

Ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν εφ’ όσον πάσχουν από προχωρημένο καρκίνο νεφρού και πρόκειται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων 30 ημερών θεραπεία με pazopanib. Επειδή πρόκειται για μελέτη καταγραφής, η θεραπεία και ο χειρισμός των ασθενών παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ογκολόγου και δεν καθορίζεται σε καμμία περίπτωση από το πρωτόκολλο της μελέτης.

Κέντρα διεξαγωγής-Υπεύθυνοι

ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Α. Μπάμιας 210 3381543)

 

SUNRISES

A randomized phase II study to explore the efficacy and feasibility of upfront rotations between SUNitinib and Everolimus versus sequential treatment of fiRst lIne Sunitinib and Second line EverolimuS until progression in patients metastatic clear cell renal cancer

Πρόκειται για μια διεθνή μελέτη (Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα), η οποία συμπεριλαμβάνει ασθενείς που λαμβάνουν πρώτης γραμμής θεραπεία για μεταστατικό καρκίνο νεφρού.

Κυριότερα κριτήρια για την συμμετοχή στην μελέτη

1. Προχωρημένος καρκίνος νεφρού με στοιχεία διαυγοκυτταρικού ιστολογικού τύπου

2. Οι ασθενείς δεν πρέπει να έχουν πάρει άλλη θεραπεία για μεταστατικό καρκίνο νεφρού

3. Ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση του/της ασθενούς

Θεραπεία

Η μελέτη είναι τυχαιοποιημένη, δηλαδή ο/η ασθενής θα πάρει θεραπεία, η οποία θα επιλεγεί με εντελώς τυχαίο και απρόσωπο τρόπο μέσω μιας κεντρικής διαδικασίας, κοινής για όλα τα κέντρα που συμμετέχουν.

Η θεραπεία θα είναι ένα από τα δύο ακόλουθα σχήματα (με πιθανότητα 50% να λάβει το ένα η το άλλο)

Sunitinib: Λαμβάνεται από του στόματος καθημερινά μέχρι η νόσος να πάψει να ανταποκρίνεται και είναι η εγκεκριμένη θεραπεία, που θα λαμβάνατε αν δεν συμμετείχατε στην μελέτη.

Sunitinib εναλλάσσόμενο με Everolimus: To Everolimus είναι επίσης εγκεκριμένο φάρμακο για την θεραπεία υποτροπής προχωρημένου καρκίνου του νεφρού και είναι αναστολέας ενός μοριακού μονοπατιού που μπορεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην θεραπεία με Sunitinib. Κάθε 12 εβδομάδες τα φάρμακα εναλλασσονται σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αντίστασης στο Sunitinib

Κέντρα διεξαγωγής-Υπεύθυνοι

ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Α. Μπάμιας 210 3381543)